Reklamace

Reklamace zboží a služeb, zakoupených u společnosti DK Auto-Moto s.r.o. vyřizuje společnost DK Auto-Moto s.r.o. se sídlem Šífařská 4, Praha 4, 140 00. Při reklamaci je nutno prokázat, že zboží bylo zakoupeno u společnosti DK Auto-Moto s.r.o., a to např. předložením daňového dokladu nebo záručního listu, který je součástí dodávky. Nároky z odpovědnosti za vady jsou upraveny zejména v ustanoveních § 616 - § 627 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Zákazníkovi je poskytována záruka na zboží v délce 24 měsíců.

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od jejího obdržení (§ 53 odstavce 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Odstoupit od kupní smlouvy může zákazník v případě, že zakoupené zboží je nepoškozené, kompletní a bez známek nepřiměřeného užívání, a když zákazník prokáže zakoupení zboží prostřednictvím eSHOPu, a to např. daňovým dokladem, který obdrží společně se zásilkou. Nároky z odpovědnosti za vady jsou upraveny zejména v ustanoveních § 616 - § 627 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.